Ανησυχητικός αριθμός κρουσμάτων θανατηφόρων ιών στους νέους


Ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά του νεανικού πληθυσμού στα κρούσματα των θανατηφόρων ιών παρατηρεί ο Επίτροπος σε θέματα Υγείας, κ. J. Dalli έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων που παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση του HIV και της λοιμώδους ηπατίτιδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανέφερε 26.029 νέες περιπτώσεις μόλυνσης από τον HIV σε 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν 516 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των περιπτώσεων μόλυνσης από τον HIV που είχαν διαγνωστεί για πρώτη φορά αφορούσαν άτομα ηλικίας μεταξύ 25 και 44 ετών (68%).

Όσον αφορά την ηπατίτιδα, αναφέρθηκαν 6.481 περιπτώσεις ηπατίτιδας Β σε χώρες της ΕΕ-27 και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, από τις οποίες 77 στην Ελλάδα και 26.840 περιπτώσεις ηπατίτιδας Γ, από τις οποίες 11 στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των περιπτώσεων ηπατίτιδας Β και Γ αφορούσαν άτομα ηλικίας μεταξύ 25 και 44 ετών (51% του συνόλου των περιπτώσεων αντίστοιχα). Τον Οκτώβριο του 2009 η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την «Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, 2009-2013». Η εν λόγω στρατηγική, που εστιάζεται σε δράσεις που αφορούν περιοχές και ομάδες προτεραιότητας από ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και άτομα που έχουν προσβληθεί από τον HIV/AIDS. Ωστόσο, η διεξαγωγή ειδικών ενημερωτικών εκστρατειών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε: "Η έξαρση των κρουσμάτων των θανατηφόρων ιών στους νέους που παρατηρείται στην Ευρώπη θα πρέπει να μας προβληματίζει και να μας κινητοποιεί. Η χάραξη μιας οργανωμένης στρατηγικής για την ενημέρωση και τους τρόπους προφύλαξης των νέων από τις ασθένειες αυτές τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο αποτελούν την καλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου".


    Στην κορυφή