Άμεση αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών απαιτεί ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.


Την άμεση αναθεώρηση του τρόπου παρακολούθησης και καταγραφής που εφαρμόζει το Παρατηρητήριο Τιμών με ευθύνη της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.). Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών ως έχει σήμερα φέρει σαν αποτέλεσμα αφενός την υποτιμολόγηση των υλικών οστεοσύνθεσης και αφετέρου αδυναμία να εγγυηθεί τις προδιαγραφές ποιότητας στους Έλληνες ασθενείς.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου Τιμών είναι η ενημέρωση των Νοσοκομείων για τις ισχύουσες τιμές αγοράς των υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής και εποικοδομητικής διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές. Ωστόσο, η διαδικασία που υιοθετείται σήμερα δεν προωθεί τους στόχους της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας που επιδιώκει να πετύχει το Υπουργείο Υγείας, μέσω της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνονται τα εξής:
Ενώ το Παρατηρητήριο Τιμών ξεκίνησε τη λειτουργία του βασιζόμενο στα πλαφόν των ασφαλιστικών ταμείων, στην πράξη προχωρά σε διαρκείς και χωρίς προειδοποίηση και τεκμηρίωση αλλαγές των πηγών από τις οποίες προκύπτουν οι αναρτημένες τιμές
Σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση των προϊόντων των προμηθευτών οστεοσύνθεσης, δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός, για παράδειγμα μέσω της αναγραφής συστημάτων και κατασκευαστών. Επομένως, δεν καθορίζονται τυπικές προδιαγραφές ποιότητας σε συνάρτηση με την τιμή των προϊόντων, όπως ισχύει για τα υλικά νεφρολογικής, για τα οποία – σε αντίθεση με τα υλικά οστεοσύνθεσης – αναφέρονται ονομαστικά οι προμηθεύτριες εταιρείες, ο κατασκευαστής, ο κωδικος του προιόντος και η περιγραφή του
Παρατηρείται διαρκής μείωση των τιμών που δεν βασίζεται σε καμία επίσημη, νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή αν ο εκάστοτε προμηθευτής κάνει μια χαμηλή προσφορά για ένα προϊόν του σε ένα Νοσοκομείο και στη συνέχεια ο εργαζόμενος του Νοσοκομείου ενημερώσει την ΕΠΥ, αυτόματα η τιμή αυτή ενημερώνεται και στη λίστα του Παρατηρητηρίου και όλα τα Νοσοκομεία της χωράς είναι υποχρεωμένα να προμηθεύονται υλικά σε τιμές ακόμη χαμηλότερες, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας έλεγχος ποιότητας (χώρα κατασκευής, κλινικές μελέτες, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ.) ή να έχει διαπιστωθεί ότι το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την κατηγορία που προσφέρθηκε

Βάσει των παραπάνω, ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ. διερωτάται:
Σε ποια κριτήρια βασίζεται τυχόν κατηγοριοποίηση υλικών που εφαρμόζει το Παρατηρητήριο Τιμών;
Ποιος ελέγχει την ορθότητα των τιμών;
Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι υλικά που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε επίπεδο υλικού & τρόπου κατασκευής, σχεδιασμού, κλινικών ελέγχων που τα συνοδεύουν, κλπ. τελικά προτείνεται να τιμολογούνται στο ίδιο επίπεδο;

Η παραπάνω δυσχερής κατάσταση δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στους προμηθευτές εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα υπέρογκα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων. Παρόλο που το Υπουργείο έχει εξαγγείλει ρύθμιση των χρεών αυτών, οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, ενώ τα Νοσοκομεία δεν εξοφλούν ούτε τις τρέχουσες οφειλές της χρήσης του 2010.


Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.)
Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ. είναι ο μοναδικός πανελλήνιος Σύλλογος των εταιρειών που προμηθεύουν με Εμφυτεύσιμα Ορθοπεδικά Υλικά όλα τα Νοσοκομεία και Κλινικές της χώρας. Ιδρύθηκε το 1994, έχει 78 μέλη τα οποία απασχολούν πάνω από 1.350 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.


    Στην κορυφή