Αδιαφάνεια στις προμήθειες καταγγέλει ο Μαριος Σαλμάς


Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κ. Μάριος Σαλμάς προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες και δηλώσεις της Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη εκδίωξη των πιράνχας, για πάταξη της αδιαφάνειας, για εφαρμογή νέου πλαισίου προμηθειών και αυτοδιαψεύστηκε με το πλέον πανηγυρικό τρόπο.

Αποφάσισε ούτε λίγο, ούτε πολύ να μεταφέρει τις διαδικασίες των (υποτίθεται καταργημένων) απ’ ευθείας αναθέσεων και στα συγχρηματοδοτούμενα έργα !!!

Συγκεκριμένα, στις 27/07/2010 δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης”, προϋπολογισμού 113.000€.

Σύμφωνα με τη πρόσκληση, η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 3, παράγραφος 3 του Π.Δ.4/2002 σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων και επιλογή μεταξύ, τουλάχιστον, τριών (3) προσφορών.

Εκτός από το τυπικό γεγονός ότι από την πρόσκληση απουσιάζουν, τόσο η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας, όσο και η αιτιολογημένη απόφαση του γενικού γραμματέα, όπως ορίζονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 4/2002, τα εύλογα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν είναι τα εξής :

Ποιος είναι αυτός ο “επείγον χαρακτήρας” του έργου, ώστε να απαιτεί διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης;
Γιατί δεν επιλέχθηκε η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, αφού -έτσι και αλλιώς- τον Αύγουστο δεν διενεργείται καμία διαγωνιστική διαδικασία και είτε ανάθεση, είτε πρόχειρος διαγωνισμός, θα διεξαχθούν μετά τις 24/08 ;
Γιατί δεν έγινε η επιλογή της ανταγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;
Δεν αντιλαμβάνεται η υπουργός ότι, τέτοιου είδους ενέργειες ακυρώνουν τις όποιες αναφορές της σε διαφανείς και αξιόπιστες διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών»;


    Στην κορυφή