ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΘΕΡΑΠΕΙA ΜE ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ


Πρωτόκολλο, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Journal of Translational Medicine, έδειξε ενθαρρυντικά στοιχεία για την ασφάλεια της θεραπείας με μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου σε 114 ασθενείς.

Η αναφορά θεωρείται ως «παράταση μελέτης Φάσης Ι», ενώ τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα πρόκειται να δημοσιευτούν σε μεταγενέστερη εργασία. Στην εν λόγω αναφορά περιγράφεται το βιοχημικό, αιματολογικό, ανοσολογικό και γενικό προφίλ ασφάλειας ασθενών με νευρολογικά νοσήματα, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση για διάστημα από ένα μήνα έως τέσσερα έτη μετά τη θεραπεία. Δεν σημειώθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονταν με τη θεραπεία.

«Αυτή η σπουδαία μελέτη, η μεγαλύτερη στο είδος της, όπως τονισε ο Καθ. Colin McGuckin, Επιστημονικός Διευθυντής της Cryo-Save τεκμηριώνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης βλαστικών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου για τη θεραπεία πολλών νευρολογικών παθήσεων. Ωστόσο, δείχνει ότι τα βλαστικά κύτταρα αίματος ομφάλιου λώρου αποτελούν μια ασφαλή και βιώσιμη θεραπευτική επιλογή για ένα φάσμα νόσων και παθήσεων το οποίο είναι πολύ ευρύτερο από ότι πιστεύαμε στο παρελθόν».
Επειδή το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε, επιτρέπει τη χρήση βλαστικών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου χωρίς ανοσοκαταστολή, μπορεί να καταστεί διαθέσιμο σε έναν ευρύ πληθυσμό ασθενών. Μέχρι σήμερα, οι ασθενείς που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση αίματος ομφάλιου λώρου για την αντιμετώπιση νοσημάτων του αιμοποιητικού ήταν ανοσοκατασταλμένοι ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο εμφάνισης ενός ολέθριου συνδρόμου που είναι γνωστό με τον όρο «νόσος μοσχεύματος κατά του ξενιστή». Σύμφωνα με αυτήν τη νέα έρευνα, η αναγκαιότητα αυτής της πρακτικής είναι αμφισβητούμενη.

Ο Καθ. McGuckin δήλωσε ότι «Αυτά τα νέα ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για τη χρήση αίματος ομφάλιου λώρου για μη αιματολογικές παθήσεις, κάτι που μέχρι σήμερα δεν γινόταν σε ευρεία κλίμακα».

Η μελέτη διεξήχθη από ομάδα ερευνητών εταιρειών έρευνας για την χρήση των βλαστικών κυττάρων και της αναγεννητικής ιατρικής, του Νοσοκομείου του Nanshan που υπάγεται στο Ιατρικό Κολέγιο του Guangdong, του Πανεπιστημίου του Δυτικού Οντάριο του Καναδά και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο.
    Στην κορυφή