ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κα. Α. Διαμαντοπούλου απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλίσει στους μαθητές με αναπηρία και στις οικογένειές τους ότι θα βρεθούν στα σχολεία τους την ίδια ημέρα με όλους τους μαθητές της χώρας και θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους χωρίς προβλήματα όλη τη σχολική χρονιά 2010-2011.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. γνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται στις μετακινήσεις των μαθητών με αναπηρία από και προς τα σχολεία τους όχι μόνο κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους αλλά και ενδιάμεσα της σχολικής περιόδου κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση προς τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τη συμπερίληψη ανάλογης διάταξης με αυτήν που είχε προβλεφθεί στο ν. 3794/2009 στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο της ¨Δια Βίου Μάθησης¨.

Το εθνικό αναπηρικό κίνημα προσδοκά τις προσωπικές ενέργειες της Υπουργού για τη διασφάλισης της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία όλη τη διάρκεια της φετινής σχολική χρονιάς.

Η αποφυγή προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί κατά το παρελθόν στη μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία με ανυπολόγιστες συνέπειες στην εκπαιδευτική, κοινωνική και οικογενειακή τους ζωή μπορεί να αποφευχθεί με συντονισμένες και προκαθορισμένες ενέργειες από μέρους του Υπουργείου.

    Στην κορυφή