ΑΠΟ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Την Παρασκευή 20 Αυγούστου συνεδρίασε η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποφάσισε να αποστείλει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες, τις τιμές που έχουν συγκεντρωθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων για μεγάλο αριθμό φαρμακευτικών προϊόντων.

Στη συνέχεια οι εταιρείες θα υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, ώστε να προχωρήσει η έκδοση του νέου δελτίου και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή εξέτασε τη διαδικασία ανατιμολόγησης μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκων και αποφάσισε να κοινοποιήσει στις εταιρίες του κλάδου την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό των τιμών στο Παρατηρητήριο.


    Στην κορυφή