ΑΝΤΙΘΕΤΗ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΚ


Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος εκφράζει τη θλίψη της για το, υπό μορφή τελεσιγράφου, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Γιώργου Κατριβάνου για παραχώρηση χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Το έγγραφο απέστειλε στις 24-12-2010 και εν μέσω εορτών απευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με το οποίο ζητεί να προχωρήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Α. Τζαγκαρουλάκης άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, στην παραχώρηση χώρων για τις «ανάγκες στέγασης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι «ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΙΚ δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες. Την απόφαση για την παραχώρηση και τη νομική μορφή της τοιαύτης παραχώρησης θα πρέπει να τη λάβει το Δ.Σ. του ΕΙΚ, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΑΝ 726|1937 (ΦΕΚ τ. Α' 228), διοικεί το ΕΙΚ και λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο από 16-5-1939 Διάταγμα (ΦΕΚ τ. Α 194) και στο οποίο συμμετέχει με εκπρόσωπό της και η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ). Ακόμα όμως θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το εν λόγω έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας περί παραχώρησης και η τυχόν παραχώρηση χώρων για τη στέγαση αναγκών ξένων προς τους σκοπούς του ΕΙΚ, μεταξύ των οποίων είναι τόσο η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της βαρηκοΐας όσο και η έγκαιρη διάγνωση και εκπαίδευση των κωφών «προς το σκοπό της επαγγελματικής τους αποκατάστασης», δε βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στο νόμο. Κυρίως όμως, επειδή παραβλέπονται με το έγγραφο αυτό όλα τα παραπάνω, η συγκεκριμένη επιστολή έχει εξοργίσει την Κοινότητα των Κωφών και Βαρήκοων ατόμων, καθώς και των οικογενειών τους, τη στιγμή που καταβάλλουμε όλοι μαζί, σε συνεργασία με το ΕΙΚ, συντονισμένες προσπάθειες για αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κυρίως όσον αφορά τη μοναδική στην Ελλάδα και ζωτικής σημασίας Υπηρεσία Πρώιμης Παρέμβασης, η λειτουργία της οποίας θα θέσει τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον των Κωφών και Βαρήκοων παιδιών, αντάξιο των δυνατοτήτων τους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, που καταβάλλεται από όλους τους παραπάνω, επιδιώκουμε παράλληλα και τη δημιουργία ξενώνων για φιλοξενία παιδιών και γονέων που έρχονται από την επαρχία, μαζικά, για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, ώστε αυτό να ωφελήσει τα Κωφά και Βαρήκοα παιδιά όλης της Ελλάδας.

Επιπλέον, στους χώρους του Ιδρύματος, τους οποίους ο κ. Γενικός Γραμματέας ζητεί να παραχωρηθούν στις Υπηρεσίες του ΕΚΚΑ, το ΕΙΚ σε συνεργασία μαζί μας έχει ιδρύσει και λειτουργεί Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται η δημιουργία τμημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κωφών και Βαρήκοων σπουδαστών, αλλά και υποστηρικτικών υπηρεσιών για Κωφούς και Βαρήκοους συμπολίτες μας, τις οποίες βεβαίως και πρωτίστως υποχρεούται να ιδρύσει το Κράτος.

Σε όλες αυτές τις ενέργειες και τα σχέδιά μας θα περιμέναμε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να έρθει αρωγός και συμπαραστάτης, κι όχι να μας φέρνει προ τετελεσμένων γεγονότων και προειλημμένων αποφάσεων, που απαξιώνουν το χαρακτήρα και την αποστολή του Ιδρύματος, παραβιάζοντας -εκτός όλων των άλλων- και τη βούληση του διαθέτη του, Χαράλαμπου Σπηλιόπουλου, ο οποίος παραχώρησε αυτούς τους χώρους, για να ωφεληθούν οι Κωφοί, και όχι οι όποιες και ενδεχόμενες ανάγκες ακουόντων συμπολιτών μας, οι οποίοι μάλιστα διαθέτουν και ιδιόκτητους χώρους, για να στεγάσουν τις Υπηρεσίες τους και να λειτουργήσουν.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δε θα επιτρέψουμε να περάσει αυτή η αδιανόητη απόφαση και καλούμε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να μην προχωρήσει σε καμιά ενέργεια, προτού συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. με αυτό το θέμα. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα καλέσουμε όλους τους Κωφούς και Βαρήκοους και τους γονείς των Κωφών και Βαρήκοων παιδιών να συγκεντρωθούν την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, και ώρα 09:00 στην είσοδο του ΕΙΚ, προκειμένου να εκφράσουμε με αποφασιστικότητα και δυναμισμό την εκ διαμέτρου αντίθεσή μας σε ενέργειες που υπονομεύουν ό,τι έχουμε πετύχει στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των Κωφών και Βαρήκοων ατόμων από ιδρύσεως του ΕΙΚ μέχρι σήμερα.

Τέλος, ζητούμε από τον κ. Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας να ανακαλέσει το σχετικό έγγραφό του και τον καλούμε σε άμεση συνάντηση μαζί μας, στην οποία θα ζητήσουμε να παρευρίσκεται και το Δ.Σ. του ΕΙΚ, προκειμένου να του εκφράσουμε και διά ζώσης τις θέσεις μας, κάτι που θα έπρεπε να έχει κάνει πριν από την αποστολή του εγγράφου».


    Στην κορυφή