ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Το νέο δελτίο, που ανακοινώθηκε το Σάββατο, θα ισχύσει από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει περίπου 7000 φαρμακευτικά σκευάσματα. Μεταξύ των νέων τιμών σημειώνονται μειώσεις που φτάνουν ακόμη και το 60%. Ειδικότερα, οι νέες τιμές αφορούν 4.676 αντίγραφα (γενόσημα) φάρμακα και 2.619 πρωτότυπα προϊόντα και μεταξύ αυτών υπάρχουν και οι τιμές για νέα φάρμακα.


    Στην κορυφή