8ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ


Από τις 4-6 Νοεμβρίου 2010 στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιείται το 18ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Το Συνέδριό αυτό χρόνια τώρα δείχνει το ογκολογικό έργο που παράγεται διεθνώς. Και κάθε χρόνο στοιχηματίζει στην καλύτερη εκτέλεσή του, στην ανάπτυξή του, στην αποτελεσματικότητά του.

Ένα, διαχρονικό όσο και επίκαιρο, στοίχημα που θα μπορούσε να κερδηθεί μέσα από κάθε μικρό ή μεγάλο έργο θα ήταν να διατηρήσουμε την πίστη μας στις δυνατότητες της επιστήμης. Αυτή είναι ό,τι έχουμε ως θνητοί για να κατανοούμε τον κόσμο μας. Αυτή μπορεί να βρίσκει τις κρυμμένες σχέσεις στους γρίφους, να επεμβαίνει στις κυτταρικές δομές, να κατανοεί, να βελτιώνει, να θεραπεύει. Είναι γνωστό πως τα εργαλεία που κτίζουν μπορούν και να γκρεμίσουν. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να αποποιηθούμε τις δυνατότητες που έχουμε. Η νεοπλασία και στην εξατομικευμένη ιατρική και στην κοινωνική της εκδοχή υπόκειται σε περίπλοκα εξηγητικά συστήματα στα οποία ισχύουν οι αιτιακές γενικεύσεις. Όσο πολυεπίπεδες και αν είναι οι προσεγγίσεις, όποιο εύρος και να έχουν χρησιμοποιούνται πάντα ευκρινείς όροι. Ούτε το θολό ούτε το τυχαίο μπορεί να συγκροτεί τα ιατρικά μοντέλα. Η τύχη ακόμα και όταν εισάγεται ως όρος στα πρωτόκολλα γίνεται για να αποφευχθεί η τυχαία εξαγωγή συμπεράσματος. Η ίαση δεν προκύπτει τυχαία ούτε στο σώμα του ασθενούς ούτε στο σώμα της κοινωνίας.

Είναι δύσκολο να διατηρείς την επιστημονική σου μέθοδο σε στιγμές θριάμβου των ρητορικών εξάρσεων. Έχει ειπωθεί ότι μόνο περίοδοι πίστης οδηγούν σε περιόδους γονιμότητας. Το Συνέδριό μας απευθύνεται σε μια επιστημονική κοινότητα που αλλοίμονο αν δεν είχε πίστη στην επιστήμη. Από το βήμα του Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας μας κάθε χρόνο τονίζεται από τους ομιλητές η πίστη στην επιστημονική πρόοδο. Αυτή η πίστη μετασχηματίζεται, όποτε είναι δυνατόν, σε ίαση.

Τα θέματά του συνεδρίου είναι ευρύτατα και αγγίζουν τις νεώτερες εξελίξεις στο καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του προστάτου και νεφρού. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ευρεία θεματολογία για την εξατομίκευση της θεραπείας μέσα από τη φαρμακογενωμική μοριακή ανάλυση του όγκου ενώ, παράλληλα, θα συζητηθούν νεώτερες ακτινοθεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και εξελίξεις στη βιολογία του καρκίνου πού ανοίγουν σημαντικές θεραπευτικές προοπτικές. Υπάρχουν επίσης παράλληλη νοσηλευτική ημερίδα και παράλληλο φοιτητικό εκπαιδευτικό Συμπόσιο.
Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι ανοικτές .


    Στην κορυφή