29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ


Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας, θανάτων και άνοιας.

Οι επιπτώσεις του πολλές φορές είναι πολύ σοβαρές τόσο σε οικογενειακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ προβλέπεται ότι θα υπάρξει αύξηση της επίπτωσης του μελλοντικά.
Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που συμβάλλουν έμμεσα ή άμεσα στην εμφάνισή του, αποτελεί τον πρώτο στόχο για τη μείωση του αριθμού των ασθενών με ΑΕΕ. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου όπως π.χ. αρτηριακής υπέρτασης, παχυσαρκίας , καπνίσματος κ.λ.π. προϋποθέτει την καλή ενημέρωση των ατόμων της κοινωνίας, ενώ η αντιμετώπιση του ΑΕΕ, στην οξεία φάση του, απαιτεί συνεχή ενημέρωση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και όλων όσων εμπλέκονται με το ΑΕΕ.

Παρά τις προόδους που σημειώνονται σε επίπεδο θεραπευτικής αντιμετώπισης του ΑΕΕ στην οξεία φάση του, εν τούτοις η πρόληψη εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο μείωσης του αριθμού των ασθενών με ΑΕΕ.

Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας που είναι αφιερωμένη στους ασθενείς με ΑΕΕ, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε και στην μείωση του αριθμού, και στην επιτυχέστερη αντιμετώπιση του.

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Ε.Ν.Ε.) και η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, πραγματοποιούν επιστημονική εκδήλωση, στις 29 Οκτωβρίου 2010, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», Ακαδημίας 50, 18:30 – 20:30, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η είσοδος είναι ελεύθερη.    Στην κορυφή