24 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΩΚΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ


Ο Νέος διευθυντής του τ Α' Καρδιοχειρουργικού Τμήματος & Μονάδας Μεταμοσχεύσεων κ. Ανδρέας Μπαϊρακτάρης παρουσίασε σήμερα στοιχεία για τη μεταμοσχευτική δραστηριότητα του Κέντρου. Σημειώνεται ότι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει αναπτύξει από το 1995 σύγχρονη και πρότυπη Μονάδα, ικανή να διεκπεραιώσει μεταμοσχεύσεις καρδιάς, συνδυασμού καρδιάς-πνευμόνων καθώς και μεμονωμένα πνευμόνων. Παρά την χρόνια έλλειψη μοσχευμάτων στην Ελλάδα, στο Ωνάσειο έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 87 μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε 86 ασθενείς (μία επαναμεταμόσχευση) και εν ζωή βρίσκονται αυτή τη στιγμή 73 ασθενείς. Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί 11 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και εν ζωή βρίσκονται αυτή τη στιγμή 6 ασθενείς.

Το ΩΚΚ έχει επίσης αναλάβει από το 1994 την ευθύνη της παρακολούθησης αριθμού Ελλήνων ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση καρδιάς ή πνευμόνων στο εξωτερικό.


Μηχανική υποστήριξη κυκλοφορίας με εμφυτεύσιμες συσκευές

Στο πλαίσιο της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων λειτουργεί και Ομάδα Μηχανικής Υποστήριξης της Κυκλοφορίας για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Σ΄ αυτή την περίπτωση μετά από υποστήριξη λίγων μηνών με τη συσκευή υποβάλλονται σε μεταμόσχευση καρδιάς έχοντας στο μεταξύ βελτιώσει την κυκλοφορική και μεταβολική τους κατάσταση. Μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί 78 συστήματα υποστήριξης της καρδιάς σε 74 ασθενείς, από τους οποίους 33 έχουν λάβει καρδιακό μόσχευμα.

Ασθενείς σε αναμονή για μόσχευμα
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναμονή για καρδιακό μόσχευμα 24 ασθενείς από τους οποίους 18 φέρουν σύστημα υποστήριξης της καρδιάς, ενώ 15 ασθενείς βρίσκονται στη λίστα αναμονής για πνευμονικό μόσχευμα.


    Στην κορυφή