1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) διοργανώνει το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» με τίτλο «η πρόληψη συμφέρει όλους». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2010 με κύριο θέμα την πρόληψη.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Καρόλου Παπούλια, και έχει την Υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Στόχος του συνεδρίου είναι, όχι μόνο να καταδείξει τη σημασία της πρόληψης στην αποτελεσματική αποτροπή των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά, κυρίως, να συμβάλει στη δημιουργία μίας νοοτροπίας πρόληψης, η έλλειψη της οποίας είναι έκδηλη σε όλες μας τις δραστηριότητες με τεράστιο ατομικό και κοινωνικό κόστος.

Απευθύνεται στους εργοδότες, τους εργαζομένους, τους συνδικαλιστές, στα μέλη των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στους ασφαλιστικούς φορείς, τους τεχνικούς ασφάλειας και τους ιατρούς εργασίας, στην ερευνητική κοινότητα, στους φοιτητές, καθώς και σε κάθε επαγγελματία του χώρου.    Στην κορυφή