16.000 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ


Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας (24-31 Ιανουαρίου), το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποίησε για πρώτη φορά πρόγραμμα δωρεάν και χωρίς ραντεβού κυτταρολογικών εξετάσεων τραχηλικού επιχρίσματος (εξέταση κατά Παπανικολάου) από τα Γυναικολογικά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων της χώρας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 67 Νοσοκομεία και στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Η ενέργεια αυτή έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από το γυναικείο πληθυσμό καθώς εξετάσθηκαν συνολικά περισσότερες από 16.000 γυναίκες.

Οι ενέργειες αυτές, καθώς και πολλές άλλες παρεμβάσεις που αφορούν στην πρωτογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, στη θεραπεία, την μεταθεραπευτική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη, περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015.

Η εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα παρουσιαστεί σε ημερίδα στα μέσα Φεβρουαρίου.


O ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΝΑ ΥΠΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΗΣ:
1η Υ.Πε. 2258, 2η Υ.Πε. 1322, 3η Υ.Πε. 3530, 4η Υ.Πε. 3259, 5η Υ.Πε. 1320,
6η Υ.Πε. 2898, 7η Υ.Πε. 1540

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 16.127


    Στην κορυφή