Τελευταία παρατηρώ ότι το παιδί μου θέλει να κάνει παρέα με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από το ίδιο. Πώς πρέπει να αντιδράσω;


Τα μικρότερα παιδιά συνήθως θαυμάζουν τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας γιατί φαίνονται στα μάτια τους πιο δυναμικά, πιο ανεξάρτητα και περισσότερο ελευθέρα. Λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο ως πρότυπα και το παιδί που γοητεύεται και θέλει να μιμηθεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά, επιδιώκει να δημιουργήσει φιλική σχέση μαζί τους. Είναι λογικό σε ένα βαθμό αυτή η συμπεριφορά να ανησυχεί τους γονείς και να αναρωτιούνται για το αν είναι σωστό να επιτρέψουν στο παιδί αυτές τις παρέες.

Οι γονείς είναι πολύ σημαντικό να αφήνουν το παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές και να υποστηρίζουν τις επιλογές του όταν δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας. Ωστόσο, θα πρέπει σαφώς να ενισχύουν την παρέα του παιδιού με τους συνομηλίκους του, όπου το παιδί θα μπορέσει να ενταχθεί πιο εύκολα σε μια ομάδα που απαρτίζεται από άτομα της ίδιας ηλικίας, αλλά και που οι αναζητήσεις, τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες των μελών της ομάδας θα είναι περισσότερο συνυφασμένα με την ηλικία του. Και αυτό, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η συστηματική παρέα με ένα παιδί πολύ μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να κάνει το παιδί μας να βιαστεί να μεγαλώσει και να οδηγηθεί σε μια βιαστική, γρήγορη και αφύσικη ωρίμανση.


Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας



    Στην κορυφή