ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟΥ»


Τα ευρήματα μιας πιλοτικής έρευνας σε εξωτερικά ιατρεία κατέδειξαν ότι, οι επιφάνειες από αντιμικροβιακό χαλκό πέρα από το να περιορίζουν τις μολύνσεις σε ποσοστό 90%, παρουσιάζουν το λεγόμενο «φαινόμενο του φωτοστέφανου» επηρεάζοντας και τις γύρω επιφάνειες που δεν είναι από χαλκό, μειώνοντας και σε αυτές τα επίπεδα μολύνσεων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο North Shore-Long Island Jewish Health System της Αμερικής, στα εξωτερικά ιατρεία για Μολυσματικές Ασθένειες. Στα καθίσματα αιμοληψίας της κλινικής τοποθετήθηκαν δίσκοι και βραχίονες από χαλκό και η μέτρηση των μολύνσεων από τις επιφάνειες έδειξε μείωση κατά 90% συγκριτικά με την αντίστοιχη σε συνήθεις επιφάνειες. Επιπλέον και ύστερα από σύγκριση ελέγχων, ανακαλύφθηκε ότι ο χαλκός παρουσιάζει το μικροβιοκτόνο «φαινόμενο του φωτοστέφανου», που οδηγεί σε μείωση των μολύνσεων κατά 70% για τις γύρω επιφάνειες των καθισμάτων που δεν είναι από χαλκό.

Οι πλειοψηφία των δειγμάτων από τα καθίσματα με χάλκινα εξαρτήματα ήταν κάτω από το επίπεδο επικινδυνότητας για τους ασθενείς (5 cfu/cm2), ενώ η πλειοψηφία των δειγμάτων που συλλέχθηκαν από καθίσματα χωρίς χαλκό ήταν πάνω από αυτό το επίπεδο.

Δεδομένου ότι το περιβαλλοντικό μικροβιακό φορτίο είναι μέρος του κινδύνου που σχετίζεται με την κλινική περίθαλψη, οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία παράλληλα με τους αριθμούς των ασθενών, υπολόγισαν κατά προσέγγιση έναν 17-πλάσιο μικρότερο κίνδυνο έκθεσης σε περιβαλλοντικά μικρόβια κατά τη χρήση χάλκινων βραχιόνων, σε αντίθεση με τους κανονικούς βραχίονες. Τα ευρήματα αυτά σηματοδοτούν την πρώτη έρευνα για τον ακριβή υπολογισμό της μείωσης του κινδύνου με τη χρήση χάλκινων επιφανειών αφής.
Είναι γνωστό ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλες χρονικές περιόδους σε κοινές επιφάνειες αφής σε περιβάλλον ασθενών. Οι σχάρες κρεβατιών, τα κουμπιά ειδοποίησης και τα τραπεζάκια των κρεβατιών, έχουν αποδειχθεί ότι είναι από τους κύριους ενόχους. Η παρούσα έρευνα προσέγγισε το πρόβλημα σε ένα περιβάλλον που συχνά παραμελείται : ένας χώρος εξωτερικών ιατρείων, όπου υπάρχει πληθώρα ατόμων με πιθανότητα λοίμωξης και στον οποίο υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα από ό,τι στους ασθενείς νοσοκομείων, αυξάνει τις πιθανότητες μετάδοσης μολύνσεων.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα παραδοσιακά καθίσματα, ακόμα κι όταν καθαρίζονται συστηματικά λειτουργούν ως δεξαμενές εξάπλωσης βακτηριδίων, ιδιαίτερα του σταφυλόκοκκου, μεταξύ των ασθενών αλλά και τού προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης.

Τα νέα ευρήματα επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο Selly Oak στην Μ. Βρετανία, όπου έδειξαν μια μείωση 90-100% στις μολύνσεις στις επιφάνειες χαλκού. Οι ερευνητές δημιούργησαν αντίγραφα των πρώτων αποτελεσμάτων από τις ΗΠΑ (Medical University of South Carolina, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center και Ralph H. Johnson VA Medical Center) και την Χιλή (Hospital del Cobre), καθώς επίσης παρουσιάζουν το «φαινόμενο του φωτοστέφανου» που συναντάται στις επιφάνειες χαλκού, υποστηρίζοντας ακόμα περισσότερο την χρήση αντιμικροβιακού χαλκού σε επιφάνειες αφής, για την μείωση των μολύνσεων σε κλινικά περιβάλλοντα.


Οι βραχίονες και ο δίσκος από αντιμικροβιακό χαλκό σε κάθισμα αιμοληψίας
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΚοντινό πλάνο του καθίσματος αιμοληψίας με βραχίονες και δίσκο από αντιμικροβιακό χαλκό

Σημειώσεις προς τους συντάκτες

1. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τους Αντιμικροβιακούς Παράγοντες και την Χημειοθεραπεία (ICAAC), που πραγματοποιήθηκε στην Βοστώνη της Μασαχουσέτης από 12-15 Σεπτεμβρίου 2010.
Για να το δείτε online, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://antimicrobialcopper.com/media/103390/2010-poster-hirsch-et-al.pdf.

2. Ο χαλκός, έχει αποδειχθεί ένα πανίσχυρο ευρέως φάσματος αντιμικροβιακό στοιχείο ενάντια στα μικρόβια που προκαλούν HCAI, συμπεριλαμβανομένων του ανθεκτικού στην μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκου aureus (MRSA), του ανθεκτικού στη βανκομυκίνη εντερόκοκκου (VRE), του σταφυλόκοκκου aureus, των αερογενών εντεροβακτηριδίων, της Pseudomonas aeruginos και του E. coli O157:H7.
Εκτενή στοιχεία δοκιμών έχουν πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Αμερικής (US EPA), που οδηγούν στην καταχώρηση 300 κραμάτων αντιμικροβιακού χαλκού, τα οποία μπορούν να διατεθούν στην αγορά βάσει των δημόσιων κανονισμών υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες και επιστημονικές παραπομπές, μπορείτε να επισκεφτείτε:
www.antimicrobialcopper.com/uk

3. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του Νοσοκομείου Selly Oak, κατέδειξαν επίσης την ιδιότητα του χαλκού να διατηρεί τα επίπεδα μόλυνσης κάτω του ορίου επικυνδινότητας για τους ασθενείς. Βασιζόμενα στις ενδιάμεσες αερόβιες συνολικές μετρήσεις cfu από την περίοδο της έρευνας, 10 στα 10 σημεία από χαλκό και μόνο 5 στα 10 σημεία δειγματοληψίας πέρασαν τις προτεινόμενες τιμές αναφοράς της συνολικής μέτρησης των <5 cfu/cm2.


    Στην κορυφή