ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Έπειτα από τις προσπάθειες των προμηθευτών υγείας πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά. Στη διάρκειά της το Προεδρείο του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας εξέθεσε όλα τα επείγοντα και χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ο ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας πρότεινε, επίσης, λύσεις που θα δώσουν την απαραίτητη ‘ανάσα ζωής’ στους προμηθευτές για να μπορέσουν να επιβιώσουν της παρατεταμένης κρίσης και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε αυτό να μην καταρρεύσει από τις ελλείψεις των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών.

Τέσσερα ήταν τα βασικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος: η αποπληρωμή των οφειλών μέχρι 30 Ιουνίου 2012, η ανάγκη άμεσης στήριξης και ελάφρυνσης από τις επιπτώσεις της ανταλλαγής των ομολόγων PSI+, η ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, και η εύρυθμη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, που λόγω κακής χρήσης των αρμοδίων των Νοσοκομείων οδηγεί σε ελλείψεις προϊόντων, τόσο γιατί το κόστος τους είναι υψηλότερο της αναφερόμενης τιμής πώλησης όσο και γιατί η αγορά σε υψηλότερες τιμές πολλές φορές οφείλεται στην αυθαίρετη εξομοίωση προϊόντων.


Το Προεδρείο του ΣΕΠ επισήμανε ότι είναι ζητήματα ύψιστης ανάγκης η άμεση τροποποίηση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και η τακτοποίηση των υποχρεώσεών του προς τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς Υγείας, και η νομοθετική ρύθμιση για την εξόφληση των εξωσυμβατικών τιμολογίων για προϊόντα και υπηρεσίες που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας (στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας των ετών 2010, 2011 και 2012).

Το ακανθώδες θέμα της ελάφρυνσης των προμηθευτών από τις επιπτώσεις της άδικης ανταλλαγής των ομολόγων μέσω του PSI+ ζήτησαν για μια ακόμα φορά τα Μέλη του ΔΣ του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας να διευθετηθεί μέσω του συμψηφισμού απαιτήσεων των προμηθευτών με υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αλλά και με φορολογικές απαλλαγές και χρηματοδότηση με επιδοτούμενο επιτόκιο και την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι προμηθευτές ζήτησαν, επιπλέον, από το Υπουργείο να προγραμματίζονται εγκαίρως οι νέοι διαγωνισμοί, και όχι μήνες μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης, και να πραγματοποιούνται μετά από μελέτη σκοπιμότητας και όχι άναρχα και απρογραμμάτιστα, ώστε να αποφεύγεται η κατασπατάληση δαπανών υγείας.

Οι εκπρόσωποι των Προμηθευτών Υγείας επισήμαναν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης «Ο κ. Υπουργός μας ενημέρωσε ότι έχει προβλεφθεί κονδύλι για την αποπληρωμή των χρεών του πρώην ΙΚΑ προς παρόχους υγείας και προμηθευτές, το οποίο θα καταβληθεί σύντομα. Η αποπληρωμή αναμένεται να γίνει μετά από εκπτώσεις που κατά περίπτωση θα ζητηθεί να φθάσουν έως και 50%! Ο κος Σαλμάς δεσμεύθηκε να ορίσει κοινή συνάντηση εκπροσώπων των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας για να προωθηθούν τα θέματα μας που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.»

Οι εκπρόσωποι των Προμηθευτών Υγείας συμπλήρωσαν ότι «Σήμερα έγινε μια συνολική κουβέντα με το Υπουργείο χωρίς όμως δυστυχώς να φτάσουμε σε κάποια συγκεκριμένη συμφωνία. Εμείς επισημάναμε για μια ακόμα φορά ότι, στα μέτρα των δυνατοτήτων της, η Πολιτεία θα πρέπει άμεσα να προσπαθήσει να δώσει βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα του κλάδου μας, καθ’ όσον, εκ μέρους των προμηθευτών, δεν υπάρχει κανένα πλέον περιθώριο στήριξης του συστήματος, με άμεσο κίνδυνο την πλήρη κατάρρευση του πολύπαθου Εθνικού Συστήματος Υγείας.»


    Στην κορυφή