ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ


Ενθαρρυντικές εξελίξεις για περίπου 275.000 Έλληνες που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙ έως IV, προσφέρει η νέα ένδειξη για την ιβαμπραδίνη που ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου (EMA), καθώς μειώνει κατά 26% τον κίνδυνο θανάτου ή νέας νοσηλείας τους.

Επιπρόσθετα, η νέα ένδειξη για την ιβαμπραδίνη, που βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης SHIFT(1), δίνει στους γιατρούς ένα πολύτιμο, καινοτόμο όπλο, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, εκτός του κινδύνου της θνησιμότητας και της νοσηλείας, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, επιπλέον της τυπικής αγωγής.

Το Νοέμβριο του 2009 η ιβαμπραδίνη εγκρίθηκε από τον EMA για τη θεραπεία των ασθενών με συμπτωματική στεφανιαία νόσο και καρδιακή συχνότητα >60bpm, που δεν ελέγχονται επαρκώς με το συνδυασμό της βέλτιστης δόσης β-αναστολέα. Πλέον, η διπλή ένδειξη τόσο για ασθενείς με στεφανιαία νόσο όσο και για ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, καθιστά την ιβαμπραδίνη ένα καρδιολογικό φάρμακο με ακόμα πιο ευρεία χρήση και για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης SHIFT, απέδειξαν ότι η προσθήκη του παράγοντα αποκλειστικής μείωσης της καρδιακής συχνότητας – ιβαμπραδίνη - στην τυπική αγωγή μειώνει τόσο τον κίνδυνο θανάτου όσο και νοσηλείας (1). Επίσης, τα τελευταία αποτελέσματα της μελέτης SHIFT τεκμηρίωσαν, για πρώτη φορά, άμεση σχέση μεταξύ μείωσης της καρδιακής συχνότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών (2). Σε αυτή την υπο-μελέτη, οι ίδιοι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια δήλωσαν πως η ιβαμπραδίνη βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους με λιγότερα συμπτώματα και περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες. Μια επιπρόσθετη υπο-μελέτη της SHIFT, που παρουσιάστηκε στο τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), εμβαθύνει περισσότερο και καταδεικνύει ότι η ιβαμπραδίνη μειώνει σημαντικά τους όγκους αριστερής κοιλίας και βελτιώνει το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (3).

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και Πρόεδρος της Ελληνικής Eταιρείας Kαρδιοαγγειακής Έρευνας, καθηγητής κ. Παναγιώτης Βάρδας επισήμανε ότι, «Η ιβαμπραδίνη αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την αποτελεσματική διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς σήμερα οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ή νοσηλείας, ενώ βιώνουν κακή ποιότητα ζωής. Η ιβαμπραδίνη είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αγωγή, πέραν της σύγχρονης συνιστώμενης θεραπείας, με αποδεδειγμένη αντι-ισχαιμική αποτελεσματικότητα και πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε στηθαγχικούς ασθενείς, καθώς και με αποδεδειγμένα οφέλη για την επιβίωση και τη νοσηλεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και με δυνατότητα βελτίωσης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.»


Λίγα λόγια για τη μελέτη SHIFT

Τα αποτελέσματα στη μελέτη SHIFT, της μεγαλύτερη μελέτης νοσηρότητας στη χρόνια καρδιακής ανεπάρκεια, με συμμετοχή πάνω από 6.500 ασθενών σε 37 χώρες, με μέτρια έως σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακή συχνότητα πάνω από 70 bpm για ασθενείς, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 23 μήνες κατά μέσο όρο, έδειξαν ότι η ιβαμπραδίνη μειώνει το πρωτεύον τελικό σημείο, σύνθετο καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας λόγω επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας, κατά 18% (p<0,0001). Η ιβαμπραδίνη μείωσε επίσης την πιθανότητα θανάτου λόγω καρδιακής ανεπάρκειας κατά 26% (p=0.014) και τον κίνδυνο νοσηλείας κατά το ίδιο ποσοστό (26%, p<0,0001). Τα οφέλη αυτά ήταν εμφανή μέσα σε τρεις μόλις μήνες αγωγής με ιβαμπραδίνη και παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς λάμβαναν ήδη τη συνιστώμενη από τις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπεία [β-αποκλειστές, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ), διουρητικά ή ανταγωνιστές αλδοστερόνης]. Η μελέτη έχει επιπλέον επιβεβαιώσει ότι η ιβαμπραδίνη εξασφαλίζει καλό προφίλ ανοχής και ασφάλειας σε αυτούς τους ευαίσθητους ασθενείς.


Λίγα λόγια για την χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα συχνό και αυξανόμενο πρόβλημα που αφορά 15 εκατ. ασθενείς στην Ευρώπη (2-3% του συνολικού πληθυσμού). Διαταράσσει την ικανότητα της καρδιάς να αντλήσει αποτελεσματικά και να διατηρήσει ικανοποιητική την κυκλοφορία αίματος για την κάλυψη των σωματικών αναγκών. Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα μείζον κόστος για τα Συστήματα Υγείας καθώς αντιπροσωπεύει το 10% των εισαγωγών σε νοσοκομείο, ενώ υπολογίζεται ότι το 50% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια πεθαίνουν σε 4 χρόνια.


Λίγα λόγια για την Eλληνική Eταιρεία Kαρδιοαγγειακής Έρευνας

H Eλληνική Eταιρεία Kαρδιοαγγειακής Έρευνας είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στον καρδιαγγειακό χώρο από τον Ιούλιο του 2008. Οι κύριοι σκοποί της Cardioresearch είναι: Η ανάπτυξη της έρευνας των καρδιαγγειακών νόσων στην Ελλάδα και διεθνώς, ο συντονισμός υπαρχουσών ερευνητικών πρωτοβουλιών στα διάφορα Πανεπιστημιακά ή μη Ιδρύματα της χώρας με τη δημιουργία δικτύων έρευνας, η οργάνωση, συντονισμός & παρακολούθηση πολυκεντρικών ερευνητικών μελετών στη χώρα μας ή και διεθνώς, και η παρουσίαση ερευνητικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.


    Στην κορυφή