Ι.Σ.Α: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ


Επικίνδυνη και παράνομη,θεωρεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει την αλλαγή του φαρμακευτικού σκευάσματος, από τους φαρμακοποιούς ,σε περίπτωση έλλειψης του φαρμάκου από την αγορά,όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της σημερινής Συνέντευξης Τύπου των Υπουργών Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης κου Ανδρέα Λοβέρδου και Εργασίας & Κοιν.Ασφάλισης κου Γιώργου Κουτρουμάνη οι οποίοι έθεσαν ως προϋπόθεση εφαρμογής της το ότι ο Ε.Ο.Φ. θα αναγγέλλει την έλλειψη του σκευάσματος αυτού αφού πρώτα ενημερώνονται οι Ιατρικοί Σύλλογοι.

Ο Ι.Σ.Α. ξεκαθαρίζει ότι η εκχώρηση του δικαιώματος, στους Φαρμακοποιούς ν αντικαθιστούν τα συνταγογραφούμενα σκευάσματα με άλλα είναι παράνομη και δεν πρόκειται ν ανεχθεί μια τέτοια απόφαση.

Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνεται ρητώς κατά νόμο (άρθρο 1 του ν.3418/2005) κάθε πράξη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου, αλλά και τη συνταγογράφηση

Οι φαρμακοποιοί δεν είναι γιατροί και δεν μπορούν να ασκούν ιατρικές πράξεις. Η παράνομη άσκηση της ιατρικής συνιστά δε ποινικό αδίκημα (ΑΝ 1565/39 , άρθρο 111 επ ).

Επιπλέον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του ΠΔ 340/1993 που αφορά τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, απαγορεύεται στον φαρμακοποιό να αντικαθιστά με άλλα φάρμακα τα αναγραφόμενα σε ιατρική συνταγή χωρίς την έγκριση του ιατρού που εξέδωσε την συνταγή. Επίσης, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, προβλέπονται να επιβάλλονται στους υπευθύνους κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 67/2000 και το ’Aρθρο 8 του Νόμου 3457/2006 που αφορά μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης.

Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι ότι στους φαρμακοποιούς δεν επιτρέπεται να αλλάξουν τις συνταγές των γιατρών διότι αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα και όποιος φαρμακοποιός προβεί σε μία τέτοια πράξη, θα πρέπει να τιμωρείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Είναι τέλος, αδιανόητο, να ωθεί η ίδια η πολιτεία τους φαρμακοποιούς στη διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ι,Σ.Α. έχει καλέσει, αν νομοθετηθεί μια τέτοια διάταξη από το Υ.Υ.Κ.Α., τα μέλη του τα υπογράψουν τις πάσης φύσεως
συνταγές που εκδίδουν, με την επισήμανση:

«ΠΡΟΣΟΧΗ - ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΩ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ»


    Στην κορυφή