Η χειρουργική φροντίδα στους υπερήλικες


Το μέγεθος κι η έκταση της εντατικής θεραπευτικής φροντίδας στην περίοδο πριν από το τέλος της ζωής των υπερηλίκων προκαλούν πάντοτε προβληματισμό, ιδιαίτερα όταν συμπεριλαμβάνουν και χειρουργικές επεμβάσεις μέσης ή και μεγάλης βαρύτητας. Στην μελέτη αυτή εξετάστηκαν τα μοτίβα της χειρουργικής φροντίδας στις ΗΠΑ ανάμεσα σε ηλικιωμένους τον τελευταίο χρόνο της ζωής τους.

Μελετήθηκαν ασθενείς 65 ετών και μεγαλύτεροι που πέθαναν το 2008. Προσδιορίστηκαν οι ανάγκες τους για χειρουργικές θεραπευτικές διαδικασίες τον χρόνο πριν από τον θάνατο τους κι εξετάστηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στην χειρουργική επέμβαση, τη γενική κατάσταση του ασθενούς, την ηλικία του όσο και τη γεωγραφική περιοχή της κατοικίας του.

Από τους 1.802.029 ηλικιωμένους ασθενείς που πέθαναν το 2008, το 31,9% υπεβλήθη σε χειρουργικές διαδικασίες τον χρόνο πριν από τον θάνατο τους, 13,8% υπεβλήθησαν καθότι νοσηλευόμενοι σε χειρουργείο τον τελευταίο μήνα της ζωής τους και το 8% υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας της ζωής τους.

Ανάμεσα στις ηλικίες 80 και 90 ετών, το ποσοστό των ασθενών που υπεβλήθησαν σε χειρουργικές επεμβάσεις τον τελευταίο χρόνο της ζωής τους μειώθηκε κατά 33%. Επίσης, περιοχές με μεγάλο αριθμό διαθέσιμων νοσοκομειακών κρεβατιών ανά άτομο παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό χειρουργικών επεμβάσεων στους τελευταίους μήνες της ζωής των ατόμων, όπως και οι περιοχές με υψηλότερες δαπάνες συνολικής ιατρικής περίθαλψης.

Πολλά ηλικιωμένα άτομα στις ΗΠΑ υποβάλλονται σε χειρουργείο τον χρόνο πριν από τον θάνατο τους. Ο ρυθμός των χειρουργικών επεμβάσεων ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και την υγειονομική περιοχή. Οι διαφορές στον αριθμό των επεμβάσεων μπορεί να υποδηλώνουν σύνεση στις αποφάσεις όσων παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, χρησιμοποιώντας περισσότερες παραμέτρους πριν επέμβουν χειρουργικά σε υπέργηρα άτομα.

Μιχάλης Κυριακίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής του Καρδιολογικού τομέα στο Νοσοκομείο Metropolitan Hospital



Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή