ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ


Το Δ.Σ. του Φ.Σ. Αττικής που συνήλθε εκτάκτως σήμερα, μετά τη συγκέντρωση των φαρμακοποιών - μελών του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αποφάσισε τα εξής:

1. Συνεχίζει την άρσης της πίστωσης προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, μέχρι να εξασφαλισθεί απαραίτητο κονδύλιο από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε τα φαρμακεία να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους και η φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων να συνεχισθεί αδιατάραχτα..
2. Καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30/5/2012, ώρα 17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής (Λεωφ. Συγγρού 103-105), στην οποία θα αποφασισθούν οι περαιτέρω κινήσεις του Συλλόγου.


    Στην κορυφή