EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ


Aνακοινώθηκε η εξέλιξη του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης του laquinimod (λακινιμόδη), χορηγούμενου από του στόματος άπαξ ημερησίως, για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης (RRMS). Οι εν λόγω εταιρείες πρόκειται να ξεκινήσουν την τρίτη μελέτη φάσης III της λακινιμόδης, μετά τη γραπτή συμφωνία που συνήψαν με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) σχετικά με την Ειδική Αξιολόγηση Πρωτοκόλλου (SPA).

Στη μελέτη φάσης III της λακινιμόδης CONCERTO, θα αξιολογηθεί η χορήγηση δύο δόσεων του προϊόντος (0,6mg και 1,2mg) σε περίπου 1.800 ασθενείς για διάστημα έως και 24 μηνών. Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο θα είναι η επιβεβαιωμένη εξέλιξη της αναπηρίας, σύμφωνα με τη Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας (Expanded Disability Status Scale-EDSS).

«Τα αποτελέσματα στις προηγούμενες δοκιμές Φάσης III της λακινιμόδης υποστηρίζουν την κλινική χρησιμότητα της συγκεκριμένης ουσίας ως μια ξεχωριστή θεραπευτική επιλογή για την πολλαπλή σκλήρυνση», δήλωσε ο Δρ. Michael Hayden, Πρόεδρος του Τμήματος Έρευνας &Ανάπτυξης και Επιστημονικός Διευθυντής της Teva Pharmaceutical Industries Ltd. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη συμφωνία του FDA σχετικά με τον σχεδιασμό της μελέτης και την προγραμματισμένη ανάλυση και ανυπομονούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη λακινιμόδη ως δυνητική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΚΙΝΙΜΟΔΗ

Η λακινιμόδη είναι ένας ανοσοτροποποιητικός παράγοντας, χορηγούμενος από του στόματος μία φορά ημερησίως, ο οποίος δρα στο ΚΝΣ με ένα νέο μηχανισμό δράσης και αναπτύσσεται για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης. Σε μοντέλα πειραματόζωων, η λακινιμόδη διαπερνά τον αιµατο-εγκεφαλικό φραγµό ώστε δυνητικά να έχει άμεση δράση στην τοπική φλεγμονή του ΚΝΣ και την νευροεκφύλιση.

To πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης Φάσης III, που αξιολογεί την από του στόματος λήψη λακινιμόδης, σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, περιλαμβάνει δύο βασικές μελέτες, την ALLEGRO και τη BRAVO.

Εκτός από τις κλινικές μελέτες για την πολλαπλή σκλήρυνση, η λακινιμόδη βρίσκεται σε Φάση II ανάπτυξης για τη νόσο του Crohn και τον Ερυθηματώδη Λύκο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (SPA)

Η ειδική αξιολόγηση πρωτοκόλλου είναι μια γραπτή συμφωνία μεταξύ του FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α.) και της εταιρείας –χορηγού της μελέτης, με σκοπό να πιστοποιηθεί ότι το πρωτόκολλο της κλινικής μελέτης επαρκεί για την κάλυψη των τρεχουσών επιστημονικών και κανονιστικών απαιτήσεων για δυνητική κατάθεση φακέλου έγκρισης ενός νέου φαρμάκου.


    Στην κορυφή

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
25/09/2016

Ανακοινώθηκαν νέα στοιχεία από τη μελέτη ACROSS, η οποία αξιολόγησε δεκαετή αποτελέσματα αναπηρίας σε ανθρώπους με Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (RRMS), οι οποίοι ακολούθησαν θεραπεία με φινγκολιμόδη. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της συνεχόμενης θεραπείας με φινγκολιμόδη, στον έλεγχο της εξέλιξης της αναπηρίας. Τα πλήρη αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 32ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ECTRIMS) στο Λονδίνο.

Η ACROSS είναι μία μελέτη παρατήρησης, 175 ατόμων που είχαν αρχικά ενταχθεί στη μελέτη φάσης II της φινγκολιμόδης στην RRMS. Η μελέτη συνέκρινε τους ασθενείς που έλαβαν συνεχόμενη αγωγή με φινγκολιμόδη επί 8-10 έτη με τους ασθενείς που δεν έλαβαν συνεχόμενη θεραπεία με φινγκολιμόδη. Αξιολογήθηκε η εξέλιξη της αναπηρίας τους στα 10 έτη, σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση. Η βαθμολόγηση της αναπηρίας έγινε με την Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας (EDSS). Η μελέτη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό της σημείο, αποδεικνύοντας σημαντικά χαμηλότερη επιδείνωση της αναπηρίας στα 10 έτη των ασθενών που έλαβαν συνεχόμενη μακροχρόνια θεραπεία με φινγκολιμόδη.

Αναλύσεις των κύριων δευτερευόντων καταληκτικών σημείων έδειξαν ότι μετά από 10 έτη, ο κίνδυνος εξέλιξης σε Δευτεροπαθώς Προϊούσα ΠΣ (SPMS) μειώθηκε κατά 66,2% στους ασθενείς που παρέμειναν στη θεραπεία με φινγκολιμόδη για τουλάχιστον οκτώ έτη, σε σύγκριση με αυτούς που αποχώρησαν. Επίσης, καθυστέρησε σημαντικά (4 φορές) ο χρόνος μέχρι τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Περίπου 60% (59,4%) των ασθενών στη μελέτη ACROSS παρέμειναν στη θεραπεία με φινγκολιμόδη στα 10 έτη, επιδεικνύοντας επιμονή της θεραπείας μακροπρόθεσμα.«Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια εξουθενωτική, χρόνια νόσος, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν την καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Global Head Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis. «Τα στοιχεία από τη μελέτη ACROSS συμπληρώνουν την κατανόησή μας για τη μακροχρόνια χρήση της φινγκολιμόδης, ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για τους πάσχοντες από Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα ΠΣ.»

Η ΠΣ είναι μία χρόνια νευρολογική νόσος η οποία σχετίζεται με την επιδείνωση της σωματικής και της γνωσιακής (π.χ. μνήμη) λειτουργίας στην πάροδο του χρόνου, τα οποία περιορίζουν την ικανότητα των πασχόντων να επιτελούν τις καθημερινές τουςδραστηριότητες. Ο περιορισμός της εξέλιξης της αναπηρίας όσο νωρίτερα γίνεται κατά τη διάρκεια της νόσου είναι ένας σημαντικός θεραπευτικός στόχος στην ΠΣ και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των μακροχρόνιων επιπτώσεων σε ασθενείς με την πάθηση, καθώς και να καθυστερήσει την εξέλιξη σε SPMS.

Σχετικά με τη μελέτη ACROSS

Η μελέτη ACROSS είναι μια πολυκεντρική, δεκαετής μελέτη παρατήρησης που αξιολογεί τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της φινγκολιμόδης στην Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα ΠΣ (RRMS). Η μελέτη συμπεριέλαβε 175 ανθρώπους με RRMS που είχαν προηγουμένως ενταχθεί στη μελέτη D2201 φάσης ΙΙ, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανοχή της φινγκολιμόδης στην RRMS. Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην ACROSS χωρίστηκαν στην ομάδα συνεχόμενης θεραπείας με φινγκολιμόδη (ορίζεται ως θεραπεία με φινγκολιμόδη για τουλάχιστον οκτώ έτη) και την ομάδα της μη συνεχόμενης θεραπείας με φινγκολιμόδη (ορίζεται ως θεραπεία με φινγκολιμόδη για λιγότερο από οκτώ έτη).

Ο πρωτεύων στόχος ήταν να αξιολογηθεί εάν η συνεχόμενη χρήση της φινγκολιμόδης για πάνω από 10 έτη μειώνει την εξέλιξη της αναπηρίας, όπως μετρήθηκε από τη μέση βαθμολογία στη Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας (EDSS), σε σύγκριση με τη μικρότερη διάρκεια θεραπείας. Οι κύριοι δευτερεύοντες στόχοι περιλάμβαναν το ποσοστό ανθρώπων με εξέλιξη της αναπηρίας, τον χρόνο έως την έναρξη χρήσης αναπηρικού αμαξιδίου και το ποσοστό ανθρώπων που ανέπτυξαν SPMS με συνεχόμενη έναντι μη συνεχόμενης θεραπείας με φινγκολιμόδη στα 10 έτη.

Όπως και σε οποιαδήποτε μελέτη με παράλληλο έλεγχο, οι στρεβλώσεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό της μελέτης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.Σχετικά με τη φινγκολιμόδη

Η φινγκολιμόδη είναι μία από του στόματος, τροποποιητική της νόσου θεραπεία (DMT) με υψηλή αποτελεσματικότητα στον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου στην Υποτροπιάζουσα ΠΣ (RMS). Η μακροχρόνια εμπειρία έχει δείξει ότι είναι εύκολη η ένταξη της θεραπείας με φινγκολιμόδη στην καθημερινή ζωή των ασθενών, οδηγώντας σε υψηλή ικανοποίηση από τη θεραπεία, μακροχρόνια παραμονή και, τελικά, μακροχρόνια αποτελέσματα για τους ανθρώπους με RMS.Η φινγκολιμόδη έχει αποδείξει σημαντικά οφέλη και στις τέσσερις κύριες μετρήσεις της ενεργότητας της νόσου: τις υποτροπές, τις βλάβες στη μαγνητική τομογραφία, την απώλεια όγκου του εγκεφάλου και την εξέλιξη της αναπηρίας. Η αποτελεσματικότητά της σε όλες αυτές τις μετρήσεις φάνηκε επανειλημμένα σε πολλαπλές ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και στο πλαίσιο καθημερινών συνθηκών. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η ασφάλεια και η υψηλή αποτελεσματικότητά της διατηρούνται μακροπρόθεσμα, αποδεικνύοντας ότι η έγκαιρη αλλαγή σε θεραπεία με φινγκολιμόδη στην πορεία της νόσου μπορεί να είναι επωφελής για τη διατήρηση της λειτουργίας των ατόμων.

Η φινγκολιμόδη είναι εγκεκριμένο στις ΗΠΑ ως πρώτης γραμμής θεραπεία για τις υποτροπιάζουσες μορφές της ΠΣ σε ενήλικες και στην Ε.Ε. για ενήλικες ασθενείς με υψηλής ενεργότητας υποτροπιάζουσα διαλείπουσα ΠΣ (RRMS), η οποία ορίζεται είτε ως υψηλή ενεργότητα της νόσου παρά τη θεραπεία με ένα τουλάχιστον τροποποιητικό της νόσου φάρμακο είτε ως ταχέως εξελισσόμενη, σοβαρή RRMS.

Η φινγκολιμόδη έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία περίπου 155.000 ασθενών τόσο σε κλινικές μελέτες όσο και στο μετεγκριτικό πλαίσιο, με περίπου 343.000 έτη εμπειρίας των ασθενών συνολικά.    Στην κορυφή

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
11/06/2020


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε πρόσφατα την έγκριση του βραχύτερου χρόνου έγχυσης για το ocrelizumab, το οποίο χορηγείται δύο φορές τον χρόνο, για υποτροπιάζουσα ή πρωτοπαθώς προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (Π.Σ). Ο χρόνος έγχυσης πλέον μειώνεται στις 2 ώρες, σε σχέση με τη συμβατική έγχυση διάρκειας 3,5 ωρών.
Με περισσότερους από 160.000 ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία με το ocrelizumab παγκοσμίως, η βραχύτερη έγχυση μπορεί να διευκολύνει τόσο τους ασθενείς με Π.Σ όσο και τους επαγγελματίες υγείας να επιτύχουν τον τελικό στόχο της καθυστέρησης της εξέλιξης της νόσου στην ΠΣ.
Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα από την τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή υπομελέτη ENSEMBLE PLUS, η οποία κατέδειξε συνεπή αποτελέσματα ασφάλειας με τη συμβατική έγχυση του ocrelizumab, ενώ είχε προηγηθεί με βάση τα δεδομένα αυτά και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, η μελέτη κατέδειξε συγκρίσιμη συχνότητα και βαρύτητα των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRRs) μεταξύ της βραχύτερης έγχυσης των δύο ωρών του ocrelizumab και της συμβατικής έγχυσης των 3,5 ωρών σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα -διαλείπουσα ΠΣ (ΥΔΠΣ). Η πρώτη δόση χορηγήθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο δoσολογικό σχήμα [δύο ενδοφλέβιες εγχύσεις 300 mg σε μεσοδιάστημα δύο εβδομάδων] και η δεύτερη ή οι επόμενες δόσεις (εδοφλέβια έγχυση 600 mg) χορηγήθηκαν σε συντομότερο χρόνο δύο ωρών.
Τέλος, να σημειωθεί ότι, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) έχει αποδεχθεί μία συμπληρωματική Αίτηση για Άδεια Βιολογικού Προϊόντος για χρόνο έγχυσης του ocrelizumab διάρκειας δύο ωρών και αναμένεται να λάβει μια απόφαση μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2020.
Το ocrelizumab με δoσολογικό σχήμα δύο φορές τον χρόνο (κάθε έξι μήνες), είναι η πρώτη και μοναδική θεραπεία που έχει εγκριθεί για ενήλικες ασθενείς που πάσχουν τόσο από υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ) με ενεργό νόσο, όσο κι από πρώιμη πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΠΠΣ). Το ocrelizumab είναι εγκεκριμένο σε 90 χώρες στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στην Αυστραλία, στην Ελβετία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Στην κορυφή