Άσκηση - Σεξουαλική Δραστηριότητα: Μπορεί να Προκαλέσουν Οξύ Ισχαιμικό Σύνδρομο;


Είναι γνωστό, ότι για την διατήρηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας ενός ατόμου, συνιστάται η συστηματική άσκηση. Δηλαδή, η καθημερινή άσκηση που διαρκεί τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά βοηθάει όχι μόνο στην συντήρηση, αλλά και στην σημαντική βελτίωση της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος. Συχνά, όμως τίθεται το ερώτημα αν κάποια είδη άσκησης βοηθάνε περισσότερο ή αν κάποια είδη άσκησης αντενδείκνυνται γιατί δυνητικά αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ενός δυσμενούς καρδιαγγειακού συμβάντος. Στα παραπάνω ερωτηματικά προσπάθησε να δώσει απάντηση μια πρόσφατη μελέτη, η οποία ανέλυσε τα δεδομένα από 14 προηγούμενες μελέτες. Η νέα αυτή ερευνητική δουλειά κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η μη συστηματική φυσική δραστηριότητα (σποραδική άσκηση) και η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο εκδήλωσης ενός οξέως καρδιακού επεισοδίου. Παρά ταύτα, η προαναφερθείσα μελέτη έδειξε, ότι ο κίνδυνος πυροδότησης ενός καρδιακού συμβάντος μειώνεται σημαντικά ή ακόμα και εξαλείφεται εντελώς στα άτομα εκείνα, τα οποία έχουν μια συστηματικά αυξημένη σωματική δραστηριότητα, δηλαδή γυμνάζονται ανελλιπώς και με σταθερή συχνότητα.

Τα νέα αυτά ευρήματα, αν και με μια πρώτη ματιά φαίνονται ανησυχητικά, ρίχνουν περισσότερο φως για το ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος άσκησης. Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι σε καμία περίπτωση δεν αποθαρρύνεται η άσκηση ή η σεξουαλική δραστηριότητα σε άτομα που δεν μπορούν να γυμναστούν σε συστηματική βάση. Η μελέτη δεν έδειξε, ότι η σποραδική δραστηριότητα, φυσική ή σεξουαλική, αποτελεί γενικά έναν πολύ αυξημένο παράγοντα κινδύνου για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Τα ευρήματά της κυρίως υπογράμμισαν το γεγονός, ότι η μη συστηματική άσκηση μπορεί προσωρινά να αυξήσει τον κίνδυνο για οξύ ισχαιμικό επεισόδιο στα άτομα που κάνουν καθιστική ζωή σε σχέση με εκείνα που έχουν συνήθως αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, τα άτομα που συμπεριελήφθησαν στην μελέτη και είχαν τον χαμηλότερο βαθμό φυσικής δραστηριότητα είχαν σχεδόν 3.45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μετά από άσκηση και περίπου 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μετά από σεξουαλική δραστηριότητα. Αντίθετα, εκείνοι που ήταν στην ομάδα της υψηλής φυσικής δραστηριότητας δεν αύξησαν τον αντίστοιχο κίνδυνο μετά από άσκηση. Η ίδια μελέτη έδειξε, ότι η προσωρινή αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης ενός δυσμενούς καρδιακού συμβάντος διαρκούσε έως και 24 ώρες μετά την σωματική ή σεξουαλική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε ένα από τα εγκυρότερα Ιατρικά Περιοδικά, συμβάλλουν περαιτέρω στην τεκμηρίωση της υπόθεσης, ότι η συστηματική άσκηση βοηθάει στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Επιπλέον, δείχνουν, ότι η διατήρηση ενός καλού επιπέδου φυσικής δραστηριότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για την διατήρηση της καλής υγείας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης οξέως καρδιακού επεισοδίου μετά από άσκηση μπορεί να μειωθεί έως και κατά 30-45% με την εβδομαδιαία συστηματικής άσκηση. Τελικά, όμως, τονίζουν και την ανάγκη αναζήτησης ιατρικής συμβουλής από τα άτομα που θέλουν να λάβουν μέρους σε νέες δραστηριότητες ή θέλουν να αυξήσουν την φυσική τους δραστηριότητα.


Χριστόδουλος Ι. Στεφανάδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή