ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μ. Τιμοσίδης, εκδόθηκε το Διορθωτικό Δελτίο, του από 4-8-11 (σχετικό 19) Δελτίου Τιμών φαρμάκων και καθορίζονται οι ανώτατες τιμές πώλησης των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:

-Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.yyka.gov.gr) και η ισχύς του αρχίζει την 18-10-2011. Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.


    Στην κορυφή